Skip to content

Lokálne SEO pre podniky 2

Úvod do lokálneho SEO pre firmy

Local SEO alebo Local Search Engine Optimization je definovaná ako prax optimalizácie online prítomnosti firmy s cieľom zvýšiť jej viditeľnosť vo výsledkoch lokálneho vyhľadávania [1]. Zjednodušene povedané, miestne SEO je miesto, kde sa zameriavate na zlepšenie svojho hodnotenia a viditeľnosti vo výsledkoch miestneho vyhľadávania, ako je napríklad balík máp Google alebo balík Local Pack [2]. Tento proces je v prvom rade prospešný pre kamenné podniky alebo podniky obsluhujúce konkrétnu geografickú oblasť, pretože jeho cieľom je zvýšiť miestnu návštevnosť, viditeľnosť a povedomie o značke [3]. Medzi bežné miestne úlohy SEO patrí optimalizácia vašej webovej stránky pre miestne kľúčové slová, vytváranie citácií a generovanie pozitívnych recenzií [4].

Je nevyhnutné pochopiť rozdiel medzi lokálnym SEO a tradičným SEO. Zatiaľ čo tradičné SEO sa zameriava na zlepšenie viditeľnosti vašej stránky na národnej alebo globálnej úrovni, lokálne SEO sa sústreďuje na zlepšenie vašej viditeľnosti v rámci konkrétnej geografickej oblasti [5]. Cieľom „bežného“ SEO je pritiahnuť používateľov bez ohľadu na ich polohu, zatiaľ čo miestne SEO sa zameriava na používateľov v konkrétnom regióne [6]. Toto rozlíšenie je kľúčové pre podniky pôsobiace primárne v určitej oblasti, ako sú obchody, reštaurácie alebo agentúry [7]. Využitím miestnych kľúčových slov, citácií a pozitívnych recenzií môže miestne SEO pomôcť vašej firme stať sa prominentnejším vo výsledkoch miestneho vyhľadávania [8].

Lokálne SEO ponúka niekoľko výhod pre malé a stredné podniky. Jednou z najvýznamnejších výhod je jeho nákladová efektívnosť ako marketingového riešenia [9]. Prispôsobovaním a optimalizáciou webových stránok, využívaním online zdrojov a zameraním sa na miestne výsledky vyhľadávania môže miestne SEO znížiť marketingové náklady [10]. Okrem toho miestne SEO pomáha miestnym zákazníkom nájsť vašu firmu a zaisťuje, že oslovíte svoje cieľové publikum [9]. Táto stratégia oslovuje aj zákazníkov, ktorí sú pripravení nakupovať, pretože odstraňuje irelevantnú návštevnosť a odstraňuje rušivé vplyvy, ktoré môžu brániť efektívnemu chodu vašej firmy [11]. Zameraním sa na optimalizáciu vašich webových stránok a online prítomnosti tak, aby sa zobrazovali na poprednom mieste vo výsledkoch miestneho vyhľadávania, môže miestne SEO zlepšiť viditeľnosť vašej firmy a potenciálne viesť k zvýšeniu príjmov [12].

Stratégie na optimalizáciu lokálneho SEO pre firmy

Optimalizácia vášho záznamu v službe Moja firma na Googli (GMB) zohráva kľúčovú úlohu pri podpore vášho miestneho úsilia v oblasti SEO a pri zviditeľňovaní vašej firmy pre miestnych zákazníkov[13]. Ak chcete zlepšiť miestne hodnotenie svojej firmy, použite firemný profil Google na nárokovanie a aktualizáciu informácií o firme[14]. Medzi účinné spôsoby optimalizácie vášho záznamu v službe Moja firma na Googli patrí zapojenie sa do sociálnych médií, pridávanie príspevkov do služby Moja firma na Googli, zabezpečenie konzistentnosti vášho mena, adresy a telefónneho čísla (NAP) na všetkých platformách a podporovanie recenzií od spokojných zákazníkov[3]. Ak sa budete riadiť týmito tipmi, vaša firma sa môže umiestniť vyššie vo výsledkoch miestneho vyhľadávania a zobraziť sa v miestnom balíku, čím priláka viac potenciálnych zákazníkov[15][16].

Budovanie miestnych citácií a spätných odkazov je ďalším základným aspektom lokálneho SEO pre podniky[17]. Miestne citácie môžu obsahovať spätný odkaz a sú rovnako dôležité pre miestne SEO[17]. Na vytváranie miestnych citácií si nárokujte a optimalizujte svoj firemný profil Google, používajte miestne adresáre a špecializované weby a využívajte agregátory údajov[18]. Pokiaľ ide o spätné odkazy, účinnou stratégiou môže byť komunikácia s miestnymi podnikmi a priame kontaktovanie miestnych publikácií alebo organizovanie podujatí a pozývanie ich zástupcov[19]. Je dôležité zabezpečiť, aby kdekoľvek sa o vašej firme hovorí, že ide o vysoko hodnotnú a dôveryhodnú citáciu[20]. Vybudovaním silných miestnych citácií a spätných odkazov môže vaša firma zlepšiť svoju online prítomnosť a dôveryhodnosť, čo v konečnom dôsledku privedie na vašu webovú stránku alebo fyzickú adresu viac miestnych zákazníkov[17][21].

Vytváranie lokálne relevantného obsahu a zacielenie na miestne kľúčové slová sú životne dôležité súčasti úspešnej lokálnej stratégie SEO[3]. Miestny obsah SEO pomáha objaviť vašu firmu zákazníkmi vo vašej cieľovej geografickej oblasti[22]. Malé podniky a odvetvia služieb môžu ťažiť najmä zo zamerania svojho obsahu na miestne témy a kľúčové slová, pretože sa tak stáva relevantnejším pre ich cieľové publikum[23]. Ak chcete vytvoriť efektívny miestny obsah, uprednostňujte miestne kľúčové slová a zabezpečte, aby bol váš obsah relevantný a hodnotný pre vaše miestne publikum[24]. Vytvorením a publikovaním miestne relevantného obsahu môže vaša firma nielen zlepšiť svoje hodnotenie vo vyhľadávačoch, ale aj vybudovať silné spojenie s miestnymi zákazníkmi, čo v konečnom dôsledku zlepší vašu online viditeľnosť a podnieti rast na vašom miestnom trhu[25].

Meranie a monitorovanie lokálneho výkonu SEO pre firmy

Miestne SEO je nevyhnutné pre podniky, ktoré chcú zlepšiť svoju viditeľnosť pri vyhľadávaní, návštevnosť a povedomie o značke na svojom miestnom trhu [4]. Jedným zo spôsobov monitorovania miestneho výkonu SEO je sledovanie hodnotení a návštevnosti webových stránok. Nástroj ako Podium môže firmám pomôcť generovať a monitorovať recenzie na miestnych stránkach, porozumieť ich výkonnosti v miestnom vyhľadávaní a analyzovať okolitých konkurentov [3]. Okrem toho je monitorovanie hodnotenia kľúčových slov kľúčovou súčasťou sledovania miestneho pokroku SEO a na tento účel možno použiť nástroje, ako je sledovanie polohy [26]. Ak budú firmy o týchto metrikách informované, môžu lepšie porozumieť svojmu miestu vyhľadávania a robiť rozhodnutia na základe údajov s cieľom zlepšiť svoju online prítomnosť.

Analýza Google Analytics a Google My Business Insights je ďalším základným aspektom merania lokálnej výkonnosti SEO [27]. Nastavenie služby Google Analytics pre miestne SEO je kľúčové pre firmy, ktoré chcú merať a analyzovať návštevnosť z miestneho vyhľadávania [28]. Aj keď sú štatistiky služby Moja firma na Googli aj Google Analytics dôležitými metrikami, každá z nich meria iné aspekty online prítomnosti firmy. Napríklad Google My Business Insights sa zameriava hlavne na miestne SEO, zatiaľ čo Google Analytics poskytuje komplexnejšie údaje o návštevnosti webových stránok a správaní používateľov [27]. Majitelia firiem by si mali byť vedomí týchto rozdielov a využívať oba nástroje na úplné pochopenie ich lokálneho výkonu SEO.

Úprava miestnych stratégií SEO na základe metrík výkonnosti je životne dôležitá pre podniky, ktoré si chcú na svojom trhu udržať konkurenčnú výhodu [29]. Niektoré tipy na optimalizáciu miestnych stratégií SEO zahŕňajú: – Optimalizácia záznamov v službe Moja firma na Googli pre vyššie pozície v miestnych vyhľadávaniach [13] – Zapojenie sa do sociálnych médií a pridávanie príspevkov do služby Moja firma na Googli [3] – Zabezpečenie konzistentnosti názvu, adresy a telefónneho čísla spoločnosti v online záznamoch [29] Monitorovaním kľúčových ukazovateľov výkonnosti, ako sú hodnotenia v organických vyhľadávačoch a metriky firemného profilu Google [30], môžu firmy doladiť svoje lokálne stratégie SEO v závislosti od konkurencieschopnosti ich trhu. Pomáha to nielen zlepšiť viditeľnosť miestneho vyhľadávania, ale tiež podporuje potenciálnych zákazníkov, návštevnosť a rast firmy [31].

Tipy a osvedčené postupy

**Optimalizujte svoj záznam v službe Moja firma na Googli** – Ak chcete zlepšiť svoje miestne SEO, nárokujte si a overte svoj záznam v službe Moja firma na Googli (GMB). Uistite sa, že všetky informácie sú presné a úplné, vrátane názvu vašej firmy, adresy, telefónneho čísla a prevádzkových hodín. Pravidelne aktualizujte svoj záznam o nové fotografie, odpovedajte na recenzie a uverejňujte aktualizácie alebo špeciálne ponuky. Váš profil tak zostane aktívny a pútavý, čo môže pomôcť zlepšiť vašu viditeľnosť vo výsledkoch miestneho vyhľadávania.

**Začlenenie miestnych kľúčových slov** – Identifikujte a používajte kľúčové slová, ktoré sú relevantné pre vašich miestnych zákazníkov. Tieto kľúčové slová prirodzene začleňte do obsahu, názvov, meta popisov a adries URL svojich webových stránok. Ak napríklad vlastníte pekáreň v Austine v Texase, môžete použiť kľúčové slová ako „najlepšia pekáreň v Austine“ alebo „Austinský remeselný chlieb“. Nástroje ako Google Keyword Planner a Moz Local vám môžu pomôcť objaviť miestne hľadané výrazy.

**Zarábajte miestne spätné odkazy** – Spätné odkazy z renomovaných miestnych zdrojov môžu zvýšiť vaše hodnotenie v miestnom vyhľadávaní. Hľadajte príležitosti, ako sa dostať do zoznamov miestnych firiem, spolupracujte s miestnymi blogermi a zúčastňujte sa na komunitných podujatiach, ktoré môžu viesť k online pokrytiu. Napríklad sponzorovanie miestnej charitatívnej akcie môže viesť k zmienke a odkazu z webovej stránky charitatívnej organizácie.

**Optimalizovať pre mobilných používateľov** – Keďže čoraz viac vyhľadávaní prebieha na mobilných zariadeniach, je dôležité, aby boli vaše webové stránky vhodné pre mobilné zariadenia. Použite responzívny dizajn, aby vaša stránka vyzerala a fungovala dobre na smartfónoch a tabletoch. Rýchle časy načítania, jednoduchá navigácia a tlačidlá click-to-call sú dôležité funkcie, ktoré treba implementovať. Test vhodnosti pre mobilné zariadenia od spoločnosti Google vám môže pomôcť skontrolovať výkonnosť vašich stránok na mobilných zariadeniach.

**Využite zapojenie sociálnych médií** – Použite platformy sociálnych médií na spojenie s miestnym publikom. Zdieľajte miestne správy, udalosti a obsah, ktorý rezonuje s vašou komunitou. Podporujte obsah vytváraný používateľmi, ako sú recenzie a fotografie od vašich zákazníkov. Interakcia s vašimi sledovateľmi môže zlepšiť vašu online prítomnosť a môže nepriamo ovplyvniť vaše miestne SEO zvýšením povedomia o značke a zvýšením návštevnosti vašich webových stránok.

Časté otázky

Otázka: Čo je miestne SEO a prečo je dôležité pre podniky? Odpoveď: Lokálne SEO (optimalizácia pre vyhľadávače) je proces optimalizácie online prítomnosti firmy s cieľom prilákať viac firiem z relevantných miestnych vyhľadávaní. Tieto vyhľadávania prebiehajú na Google a iných vyhľadávačoch. Miestne SEO je pre podniky kľúčové, pretože: – Zvyšuje viditeľnosť online pre miestnych spotrebiteľov – Zvyšuje návštevnosť kamenných miest – Zvyšuje šance, že vás nájdu potenciálni zákazníci v miestnej oblasti – Pomáha podnikom konkurovať iným miestnym spoločnostiam – Zlepšuje celkovú online reputáciu a autoritu v rámci komunity

Otázka: Ako sa miestne SEO líši od tradičného SEO? Odpoveď: Miestne SEO sa zameriava konkrétne na optimalizáciu online prítomnosti firmy, aby ju bolo možné nájsť v lokalizovaných vyhľadávaniach, čo zahŕňa: – Zacielenie na miestne kľúčové slová a frázy súvisiace s obchodnou oblasťou alebo oblasťou poskytovania služieb – nárokovanie a optimalizácia záznamu v službe Moja firma na Googli – Povzbudzovanie a správa online recenzií od miestnych zákazníkov – Budovanie miestnych citácií (zmienka o názve firmy, adrese a telefónnom čísle na iných webových stránkach) Tradičné SEO sa na druhej strane zameriava na širšie kľúčové slová a nie je nevyhnutne zamerané na geografickú polohu. Ide skôr o zlepšenie celkovej viditeľnosti vyhľadávačov v regionálnom, národnom alebo globálnom meradle.

Otázka: Ako môžem optimalizovať svoj záznam v službe Moja firma na Googli pre lepšie miestne SEO? Odpoveď: Ak chcete optimalizovať svoj záznam v službe Moja firma na Googli: – Uistite sa, že všetky informácie o vašej firme sú presné, úplné a aktuálne – Vyberte správne kategórie podnikania, ktoré najlepšie vystihujú vaše služby – Zahrňte vysokokvalitné fotografie svojej firmy, produktov alebo služieb – Pravidelne uverejňujte novinky, ponuky a udalosti – Povzbudzujte zákazníkov, aby zanechali recenzie a rýchlo na ne odpovedali – Pomocou príspevkov Google oslovte svoje publikum a poskytnite nový obsah

Otázka: Čo sú miestne citácie a ako ovplyvňujú miestne SEO? Odpoveď: Miestne citácie sú zmienky o názve, adrese a telefónnom čísle vašej firmy (NAP) na iných webových stránkach, ako sú miestne obchodné adresáre, webové stránky alebo sociálne platformy. Ovplyvňujú miestne SEO: – Pomáhame vyhľadávacím nástrojom overiť presnosť informácií o vašej firme, čo môže zlepšiť vašu pozíciu vo vyhľadávaní – Zvýšenie viditeľnosti online a šancí, že vás objavia potenciálni zákazníci – Prispievanie k vašej celkovej autorite domény, čo môže pozitívne ovplyvniť vaše úsilie v oblasti SEO

Otázka: Ako môžem sledovať úspešnosť miestnych stratégií SEO? Odpoveď: Úspech miestnych stratégií SEO môžete sledovať takto: – Sledovanie vášho hodnotenia pre miestne kľúčové slová a frázy – Analýza údajov o návštevnosti zo služby Google Analytics so zameraním na návštevníkov z cieľovej oblasti – Kontrola štatistík zo služby Moja firma na Googli vrátane počtu zobrazení, kliknutí a akcií zákazníkov (ako sú telefonáty alebo žiadosti o trasu). – Sledovanie množstva a kvality online recenzií a miestnych citácií – Úprava stratégií na základe metrík výkonu, aby ste neustále zlepšovali svoje miestne úsilie v oblasti SEO

Výhody a obmedzenia

Výhody: 1. Zvýšená viditeľnosť pre miestne vyhľadávanie: Miestne SEO pomáha firmám zobrazovať sa vo výsledkoch vyhľadávania, keď potenciálni zákazníci hľadajú produkty alebo služby vo svojej oblasti. To môže výrazne zvýšiť viditeľnosť firmy pre miestne publikum, ktoré s väčšou pravdepodobnosťou navštívi obchod alebo uskutoční nákup. 2. Vyššie miery konverzie: Miestni vyhľadávači sú často ďalej v nákupnom procese, čo vedie k vyšším mieram konverzie. Keď má firma dobré hodnotenie v miestnych vyhľadávaniach, je pravdepodobnejšie, že pritiahne zákazníkov pripravených kúpiť alebo zapojiť sa do služby. 3. Buduje dôveru a dôveryhodnosť: Silná miestna online prítomnosť, vrátane zobrazovania v miestnych adresároch a pozitívnych recenzií, môže zlepšiť reputáciu firmy a vybudovať dôveru medzi miestnou komunitou. 4. Nákladovo efektívny marketing: V porovnaní s tradičnou reklamou môže byť lokálne SEO nákladovo efektívnym spôsobom marketingu firmy. Zameriava sa na používateľov, ktorí aktívne vyhľadávajú konkrétne produkty alebo služby, čím znižuje zbytočné vystavenie a zvyšuje návratnosť investícií.

Obmedzenia: 1. Časovo náročný proces: Efektívne miestne SEO si vyžaduje neustále úsilie, vrátane optimalizácie pre nové kľúčové slová, aktualizácie záznamov a správy recenzií. To môže byť časovo náročné pre majiteľov firiem, ktorí už riadia mnohé iné aspekty svojich operácií. 2. Konkurencia a saturácia trhu: V husto obývaných oblastiach alebo v populárnych odvetviach môže byť miestne prostredie SEO vysoko konkurencieschopné, čo sťažuje novším alebo menším podnikom vysoké umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania. 3. Konzistentné informácie NAP sú rozhodujúce: Lokálne SEO závisí od konzistencie mena, adresy a telefónneho čísla (NAP) na všetkých online platformách. Nezrovnalosti môžu negatívne ovplyvniť hodnotenie a zmiasť potenciálnych zákazníkov. 4. Závislosť od platforiem tretích strán: Miestne SEO je vo veľkej miere závislé od platforiem tretích strán, ako je Moja firma na Googli a Yelp, ktoré môžu zmeniť svoje algoritmy alebo zásady, čo môže mať vplyv na viditeľnosť a kontrolu.

Riešenia: 1. Využitie nástrojov SEO: K dispozícii je veľa nástrojov, ktoré môžu pomôcť zefektívniť a spravovať miestne snahy v oblasti SEO, ako sú nástroje na výskum kľúčových slov, miestny citačný softvér a platformy na správu recenzií. 2. Profesionálne SEO služby: Pre firmy, ktoré považujú tento proces za ohromujúci, je možné najať si profesionálne miestne SEO služby, aby zvládli proces optimalizácie a umožnili vlastníkom podnikov zamerať sa na iné aspekty ich spoločnosti. 3. Pravidelné audity a aktualizácie: Vykonávanie pravidelných auditov online zoznamov a zabezpečenie konzistentnosti informácií NAP na všetkých platformách môže zmierniť problémy súvisiace s nezrovnalosťami v informáciách. 4. Diverzifikácia marketingových stratégií: Pri zameraní sa na lokálne SEO by podniky mali tiež diverzifikovať svoje marketingové stratégie tak, aby zahŕňali sociálne médiá, obsahový marketing a e-mailové kampane, aby sa znížila závislosť od akejkoľvek jednotlivej platformy.

Zhrnutie: Miestne SEO ponúka firmám príležitosť spojiť sa s miestnymi zákazníkmi, ktorí aktívne hľadajú ich produkty alebo služby, čo vedie k väčšej viditeľnosti a vyšším mieram konverzie. Je to nákladovo efektívna marketingová stratégia, ktorá môže vybudovať dôveru a dôveryhodnosť v rámci komunity. Vyžaduje si to však dôsledné úsilie a pozornosť k detailom a úspech môže byť na konkurenčných trhoch náročný. Využitím nástrojov SEO, zvážením profesionálnych služieb a diverzifikáciou marketingového úsilia môžu podniky prekonať niektoré obmedzenia a efektívne využiť lokálne SEO vo svoj prospech.

Na záver, miestne SEO je základnou stratégiou pre podniky, ktoré chcú zlepšiť svoju online prítomnosť a prilákať viac zákazníkov vo svojej miestnej oblasti. Nárokovaním a optimalizáciou svojho záznamu v službe Moja firma na Googli, vytváraním miestnych citácií a spätných odkazov a vytváraním miestne relevantného obsahu a kľúčových slov môžu firmy zlepšiť svoju viditeľnosť vo výsledkoch miestneho vyhľadávania. Je tiež dôležité pravidelne merať a monitorovať výkon ich miestneho úsilia v oblasti SEO prostredníctvom sledovania miestnych hodnotení SEO, analýzy Google Analytics a Google My Business Insights a podľa toho upravovať svoje miestne stratégie SEO. Implementáciou týchto stratégií môžu podniky efektívne konkurovať na svojom miestnom trhu a osloviť svoje cieľové publikum.

1.   What is Local SEO and Why is It Important for Small ….  (n.d.)   Retrieved January 8, 2024, from www.collectivealternative.com 

2.   What Is Local SEO & Why Local Search Matters.  (n.d.)   Retrieved January 8, 2024, from www.searchenginejournal.com 

3.   A Comprehensive Guide to Local SEO in 2023.  (n.d.)   Retrieved January 8, 2024, from blog.hubspot.com/marketing/local-seo 

4.   Local SEO: What Is It & How to Do It.  (n.d.)   Retrieved January 8, 2024, from www.semrush.com/blog/what-is-local-seo/ 

5.   SEO vs. Local SEO: What’s the Difference and Which ….  (n.d.)   Retrieved January 8, 2024, from www.webfx.com/blog/seo/seo-vs-local/ 

6.   SEO vs. Local SEO: Which Do You Need?.  (n.d.)   Retrieved January 8, 2024, from victorious.com/blog/seo-vs-local-seo/ 

7.   SEO basics: What is local SEO?.  (n.d.)   Retrieved January 8, 2024, from yoast.com/what-is-local-seo/ 

8.   Key Differences between Local and Traditional SEO.  (n.d.)   Retrieved January 8, 2024, from peakperformancedigital.com 

9.   Why Local SEO Is Important for Small Businesses.  (n.d.)   Retrieved January 8, 2024, from hurrdatmarketing.com 

10.   Why Local SEO Is Indispensable to Small Businesses.  (n.d.)   Retrieved January 8, 2024, from www.uschamber.com 

11.   The Benefits and Importance of Local SEO.  (n.d.)   Retrieved January 8, 2024, from www.brightlocal.com 

12.   The Benefits of Local SEO for Small Businesses.  (n.d.)   Retrieved January 8, 2024, from www.linkedin.com 

13.   Google My Business SEO: 8 Tips to Optimize Your ….  (n.d.)   Retrieved January 8, 2024, from databox.com/google-my-business-seo 

14.   How to improve your local ranking on Google.  (n.d.)   Retrieved January 8, 2024, from support.google.com/business/answer/7091?hl=en 

15.   13 Google My Business Optimizations to Rank Higher in ….  (n.d.)   Retrieved January 8, 2024, from www.wordstream.com 

16.   Google Business Profile: How to Completely Optimize Your ….  (n.d.)   Retrieved January 8, 2024, from www.searchenginejournal.com 

17.   Do Local Citations Count as Backlinks and Boost SEO?.  (n.d.)   Retrieved January 8, 2024, from www.onelocal.com/local-citations-backlinks-seo/ 

18.   5 Easy Local Citation Building Tips to Boost SEO Fast.  (n.d.)   Retrieved January 8, 2024, from www.wordstream.com/blog/ws/2023/04/12/local-citations 

19.   Link Building for Local SEO: 7 Simple Strategies – Neil Patel.  (n.d.)   Retrieved January 8, 2024, from neilpatel.com/blog/simple-local-linkbuilding-strategies/

20.   Local Citations And Why They Matter in Local SEO – The HOTH.  (n.d.)   Retrieved January 8, 2024, from www.thehoth.com/learn/local/seo/local-citations/

21.   Local SEO: The Definitive Guide (2024) – Backlinko.  (n.d.)   Retrieved January 8, 2024, from backlinko.com/local-seo-guide 

22.   How To Create A Winning Local SEO Content Strategy.  (n.d.)   Retrieved January 8, 2024, from www.searchenginejournal.com 

23.   How to create content to support local SEO and rock the ….  (n.d.)   Retrieved January 8, 2024, from searchengineland.com 

24.   How to Improve Local SEO: 11 Tips to Try.  (n.d.)   Retrieved January 8, 2024, from www.semrush.com/blog/how-to-improve-local-seo/ 

25.   Local SEO In 2024: The Ultimate Guide.  (n.d.)   Retrieved January 8, 2024, from www.forbes.com/advisor/business/software/local-seo/ 

26.   Local SEO Solutions: 8 Tips to Boost Your Site on a Local ….  (n.d.)   Retrieved January 8, 2024, from www.semrush.com/blog/local-seo-solutions/

27.   Google My Business Insights vs Google Analytics What to Know.  (n.d.)   Retrieved January 8, 2024, from digitalshiftmedia.com/google-my-business-insights/

28.   Google Analytics for Local SEO: How to Measure and ….  (n.d.)   Retrieved January 8, 2024, from fastercapital.com 

29.   Local SEO: How To Do Local SEO For Your Business.  (n.d.)   Retrieved January 8, 2024, from www.linkedin.com 

30.   Mastering Local SEO: Essential KPIs and Metrics for ….  (n.d.)   Retrieved January 8, 2024, from www.profitablemedia.com/kpis-and-metrics-for-local-seo/ 

31.   12 Best Local SEO Tools to Dominate Local Searches.  (n.d.)   Retrieved January 8, 2024, from www.podium.com/article/seo-tools-for-local-searches/

Niektoré súvisiace články. Môže sa vám tiež páčiť:

SEO a stránkové rýchlosti

Dôležitosť rýchlosti stránky pre SEO Rýchlosť webovej stránky je kritickým faktorom, ktorý môže výrazne ovplyvniť jej výkonnosť optimalizácie pre vyhľadávače (SEO)[1]. Rýchlosť stránky sa vzťahuje na čas, ktorý trvá načítanie

SEO a sociálne médiá

Vzťah medzi SEO a sociálnymi médiami Sociálne médiá môžu nepriamo ovplyvniť SEO zvýšením expozície značky a generovaním väčšej návštevnosti webovej stránky[1]. Hoci výkonnosť sociálnych médií nie je priamym faktorom hodnotenia

SEO pre začiatočníkov 2

Pochopenie základov SEO SEO alebo optimalizácia pre vyhľadávače je kľúčovým aspektom digitálneho marketingu, ktorého cieľom je zlepšiť viditeľnosť webovej stránky na stránkach s výsledkami vyhľadávacích nástrojov [1]. Tento proces zahŕňa